GSF Q4 2016 – rapport og presentasjon

Grieg Seafood ASA: Q4 2016 – rekordhøyt resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtrekk – 4. kvartal 2016

 • Beste kvartal noensinne for GSF med EBIT på MNOK 456 (EBIT/kg NOK 21,8).
 • Høyt slaktevolum (20 917 tonn) i sterkt marked.
 • Styret foreslår NOK 3,- i utbytte.
 • EBIT/kg NOK 27,9 i Norge.
  • Kontraktsandel på 32%.
  • ILA-hendelse i Finnmark, ellers stabil produksjon.
  • God produksjon i Rogaland.
 • EBIT/kg på NOK 7,0 i BC.
  • EBIT preget av utfordringer med alger i tidligere kvartaler.
  • Forbedret produksjon gjennom Q4.
 • EBIT/kg NOK 8,8 på Shetland.
  • Utslakting fra svake lokaliteter.
  • Overgang til 18 måneders produksjonsplan går som planlagt.
 • Forventet slaktevolum i 2017 på 70 000 tonn.

 

Resultat 4. kvartal 2016

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble MNOK 456 i 4. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK 43 i 2015. Slaktevolumet i 4. kvartal 2016 var 20 917 tonn mot 15 279 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en økning på 37%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk, er i posten IKE i tabellen på s. 4 i rapporten.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 456 sammenlignet med MNOK 5,5 i 4. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 2 069 i 4. kvartal 2016, en økning på 74% sammenlignet med samme periode i 2015.

Styret er tilfreds med resultatet for 2016. Resultatet er en konsekvens av høy laksepris, vesentlig bedre produksjon og lavere dødelighet. De ansatte gir et viktig bidrag til verdiskapingen og det vil bli utbetalt en lik bonus til alle ansatte i tillegg til de ordinære bonusordninger. Denne kostnaden er inkludert i Q4-tallene og nedenstående kostnader for segmentene.

Markedsprisen på laks var jevnt stigende gjennom hele Q4 2016 både i Europa og USA. 2016 ble avsluttet med et historisk sterkt marked.

Kontraktsandelen for Norge var 32% i Q4 2016, noe som har vært med å redusere realisert pris. Denne andelen forventes å bli rundt 60% i Q1 2017. Økningen i kontraktsandel må sees i sammenheng med et lavt slaktevolum i Q1.


Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% i årlig i perioden 2018-2020.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjons¬tiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.


Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser i 2017.

Slaktevolumet for Q1 2017 forventes å bli 8 400 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn, noe som er en vekst på 8% i forhold til 2016. Slaktevolumet er 3 000 lavere enn opprinnelig planlagt, som følge av ILA-hendelsen i Finnmark, omtalt i rapporten.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q4 2016 rapport
GSF Q4 2016 presentasjon