Norsk   English

Grieg Seafood Finnmark

Det stilles høye krav til å drive oppdrett av laks i et av verdens mest naturskjønne områder. Respekt for miljøet og omgivelsene er nøkkelen til suksess og lokal verdiskapning. 
Aktiviteten i Finnmark ble etablert i 1978 av Harald Volden, en norsk pioner innen fiskeoppdrett. Siden den gang har Volden Group blitt en av de mest lønnsomme oppdrettsselskapene i Norge. Selskapet ble fusjonert inn i Grieg Seafood i november 2006, og familien Volden har hatt en betydelig eierandel i Grieg Seafood ASA.
 
I dag driver Grieg Seafood Finnmark AS (GSFF) oppdrett av laks med 24 matfiskkonsesjoner. Selskapet består av administrasjon, bøteri, vedlikeholdsavdeling og prosessanlegg, samt settefisk- og matfiskproduksjon. Selskapet sysselsetter 210 ansatte, og er gjennom sin direkte og avledende virksomhet en sentral bidragsyter til verdiskapningen i Finnmark. GSFF driver sin virksomhet i fem kommuner, og i Nordkapp kommune har selskapet verdens nordligste oppdrettsanlegg.
 
De siste årene er det bygd opp en betydelig kapasitet på settefisk med fokus på produksjon av stor smolt som skal bidra til optimalisering av selskapets produksjon. Fisken eksporteres hovedsakelig til middagsbord i det fjerne Østen og EU. 
 
Produksjonskapasiteten i sjø er på 28 000 tonn sløyd vekt (GWE).

© All rights reserved GSF 2012 | Private Policy