Norsk   English

Grieg Seafood Finnmark

Det stilles høye krav til å drive oppdrett av laks i et av verdens mest naturskjønne områder. Respekt for miljøet og omgivelsene er nøkkelen til suksess og lokal verdiskapning. 
Aktiviteten i Finnmark ble etablert i 1978 av Harald Volden, en norsk pioner innen fiskeoppdrett. Siden den gang har Volden Group blitt en av de mest lønnsomme oppdrettsselskapene i Norge. Selskapet ble fusjonert inn i Grieg Seafood i november 2006, og familien Volden har i dag en betydelig eierandel i Grieg Seafood ASA.

Grieg Seafood Finnmark driver det nordligste fiskeoppdrettsanlegget i verden, tett opptil Nordkapp, og drar nytte av landets korteste eksportrute til Russland, inkludert storbyene Moskva og St. Petersburg. Produksjonskapasiteten i sjø er på 28 000 tonn sløyd vekt. Fisken eksporterer hovedsakelig til middagsbord i det fjerne Østen og EU.
 
I dag driver Grieg Sefood Finnmark AS oppdrett av laks med 24 matfiskkonsesjoner. Selskapet består av administrasjon, bøteri, vedlikehold, prosessanlegg samt settefisk- og matfiskproduksjon. Selskapet sysselsetter 220 ansatte, og er gjennom sin direkte og avledende virksomhet en sentral bidragsyter til verdiskapningen i Finnmark.
 
Selskapet driver sin virksomhet i fem kommuner, og driften i Nordkapp kommune representerer verdens nordligste oppdrettsvirksomhet. De siste år er det bygd opp en betydelig kapasitet på settefisk med fokus på produksjon av stor smolt som skal bidra til optimalisering av selskapets produksjon.

© All rights reserved GSF 2012 | Private Policy