GSF – Årsrapport 2016

Sterk prestasjon ga resultater

Grieg Seafood ASA har i dag offentliggjort sin styregodkjente årsrapport for 2016.

Årsrapporten inneholder styrets beretning, prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt årsregnskapene for konsern og morselskap.