GSF Q2 2016 – rapport og presentasjon

 

Grieg Seafood ASA: Q2 2016 – godt resultat

griegseafood30

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtrekk – 2. kvartal 2016

 • Beste kvartal noensinne med EBIT på MNOK 312 (EBIT/kg NOK 19,2).
 • Rekordresultat for 1. halvår med EBIT på MNOK 526.
 • storisk sterkt marked, men fallende US-priser i slutten av Q2.
 • EBIT/kg NOK 22,5 i Norge.
  – Kontraktsandel 31%.
  – Lavt slaktvolum i Finnmark.
  – Redusert kost i Rogaland.
 • Bedret drift på Shetland, EBIT/kg NOK 22,0.
 • Forsert utslakting, i godt marked, for å ta ned biologisk risiko.
  – Konsernets slaktevolum i Q2 2016 ble 16 263 tonn sløyd vekt.
 • Volumguidingen for 2016 tas ned med 2 000 tonn til 68 000 tonn på grunn av:
  – Forsert slakting.
  – Svak produksjon i BC som følge av alger.
  – Økende behandling mot lus og derfor tapte fôringsdager i Rogaland.
 • Fortsatt bedring i nøkkeltall og soliditet.
 • Avhendelse av GSF sin UK-virksomhet er vurdert, men innkomne bud reflekterer ikke godt nok forbedret drift i regionen.

 

Resultat 2. kvartal 2016

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 312 i 2. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK -21 i 2015. Slaktevolumet i 2. kvartal 2016 var 16 263 tonn mot 17 558 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en volumendring på -7,4%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 273, sammenlignet med MNOK -20 i 2. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 682 i 2. kvartal 2016, en økning på 44%, sammenlignet med samme periode i 2015.

Vi gikk inn i Q2 med et historisk sterkt marked. I Europa ble prisene ytterligere styrket gjennom kvartalet. US-markedet ble imidlertid noe presset mot slutten av Q2.

For Q2 2016 var kontraktsandelen 31% i Norge. Denne andelen forventes å bli 52% i Q3. Lavt slaktevolum i Q3 trekker kontraktsandelen opp i dette kvartalet. I Q4 vil kontraktsandelen gå ned.

 

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.

 

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser både i resten av 2016 og inn i 2017. I Q3 2016 kan imidlertid markedet bli presset i enkelt uker, noe som kan gi lavere priser i disse periodene.

US-markedet forventes å ha en spesielt god utvikling kommende halvår som følge av redusert tilbud fra Chile.

Slaktevolumet for 2016 forventes å bli 68 000 tonn, som er 2 000 lavere enn guidingen gitt i forrige kvartalspresentasjon. Lavere produksjon enn forventet i BC og Rogaland er bakgrunnen for denne endringen.

I Q3 2016 forventes det et slaktevolum på 13 500 tonn. Dette er relativt lavt. I Q4 planlegges det derfor en betydelig økning i slaktet volum.

Det pågår en prosess for å ansette ny region¬direktør i BC.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q1 2016.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)

– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q2 2016 rapport

GSF Q2 2016 presentation