GSF Q3 2016 – rapport og presentasjon

Q3 2016 – sterkt Q3-resultat

griegseafood22

Hovedtrekk – 3. kvartal 2016

 • Godt kvartal med EBIT på MNOK 186 (EBIT/kg NOK 13,3).
 • NOK 1 per aksje i utbytte.
 • Fortsatt sterkt marked.
 • EBIT/kg NOK 15,2 i Norge.
  • Kontraktsandel på 47%.
  • God og stabil biologi.
 • EBIT/kg på NOK 4,0 i BC.
  • Alger har gitt utfordrende produksjon (nedskrivninger på NOK 5 per kg i kvartalet).
  • Mer robust produksjonsplan for ferskvann og sjø under arbeid.
 • EBIT/kg NOK 15,9 på Shetland.
  • Tilfredsstillende resultat.
  • Lus, AGD og alger har gitt varierende produksjon gjennom kvartalet.
 • Forventet slaktevolum 2017 på 73 000 (+11%), hvorav 48 000 tonn fra Norge (66% av totalt slaktevolum).
 • Søker om 10 utviklingskonsesjoner.


Resultat 3. kvartal 2016

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 186 i 3. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK -44 i 2015. Slaktevolumet i 3. kvartal 2016 var 13 911 tonn mot 19 480 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en nedgang på 28,5%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk, er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 143 sammenlignet med MNOK -74 i 3. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 553 i 3. kvartal 2016, en økning på 25% sammenlignet med samme periode i 2015.

ASA-kostnaden er over det normale som følge av høy kostnad i forbindelse med økt avsetning til ledelsens opsjonsordning. Dette utgjør MNOK 8 for kvartalet, og må sees i sammenheng med øket aksjekurs.

Q3 er ofte et kvartal med økende tilbud og fallende laksepriser. Laks levert Oslo (NASDAQ) ble likevel ikke priset under 50 NOK/kg i kvartalet. Dette bekrefter et sterkt marked. US-markedet var stabilt gjennom Q3.

På grunn av lavt slaktevolum i Q3 2016 ble kontraktsandelen høy (47% i Norge), noe som har vært med å redusere realisert pris. Denne andelen forventes å bli rundt 30% i Q4.


Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjons-tiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.


Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser både i resten av 2016 og inn i 2017.

Slaktevolumet for Q4 2016 forventes å bli 22 200 tonn. Dette gir et volum på 66 000 tonn for 2016, som er 2 000 lavere enn guidingen gitt i forrige kvartalspresentasjon. Bakgrunnen for denne endringen er lavere produksjon enn forventet både i BC og på Shetland.

I 2017 forventes det et slaktevolum på 73 000 tonn, noe som er en vekst på 11%. Den største veksten kommer i Norge. Finnmark øker sitt slaktevolum med 20% både i 2016 og 2017. I Rogaland er forventet vekst 25% i 2016 og 5% i 2017.

For å sikre ytterligere produksjonskapasitet vil GSF søke om 10 utviklingskonsesjoner i Rogaland. Det planlegges å ta i bruk offshore-teknologi. Dette skjer i tett samarbeid med teknologileverandører fra både oppdretts- og oljebransjen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q3 2016 rapport
GSF Q3 2016 presentasjon