Ny rapport om bærekraft i Grieg Seafood

Grieg Seafood fortsetter sin tradisjon fra 2013 og offentliggjør alle konsernets vedtatte måleparametere innenfor bærekraft.

Grieg Seafood har vedtatt en ambisiøs strategi for å sikre bærekraft i alle aspekter av konsernets virksomhet. Selskapets mål er å være  en solid bærekraftig aktør i vår bransje, basert på konkrete resultater som rapporteres til markedet og offentligheten hvert år.
Forholdet til nasjonale og regionale myndigheter, lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, eiere, leverandører og kunder – og forholdet til egne medarbeidere – blir grundig evaluert i bærekraftsrapporten. I tillegg til konkrete KPI-er (nøkkelindikatorer) tilbyr selskapet en kvalitativ vurdering av en rekke aspekter ved bærekraft.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer i bærekraftsrapporten

Lusebekjempelse: Forekomst av lakselus i alle regioner, månedlig gjennom året. Måling av medisinske og mekaniske tiltak.

Matvaretrygghet og kvalitet: Måling av spor etter uønskede legemidler, gifter eller metaller i oppdrettsfisken. Ingen forekomster i 2016.

Rømmingskontroll: Måling av rømming og rutiner for sporbarhet, viser tre tilfeller av rømming i 2016, ett i Finnmark og to på Shetland.

Fiskehelse: Rapportering fra fiskehelseprogrammet, dødelighet holdt under grensen på 7 % i Finnmark, nær målsetningen i Rogaland, forbedring i British Columbia, svakere resultat på Shetland.

Åpenhet og interessentdialog: Rapportering av kommunikasjon basert på åpenhet, respekt og ambisjon – med myndigheter, eiere, interesseorganisasjoner, investorer, kunder, leverandører og medarbeidere.

Øvrige indikatorer: Bærekraftig fôr – interaksjon med dyreliv – ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø – anti-korrupsjon og integritet – ringvirkninger i lokalsamfunn

 

Kontaktperson for mer info er bærekraftsansvarlig i GSF ASA:

Tor Eirik Homme, mobil 952 43 050

 

Bildeinformasjon:

Forsidebildet på bærekraftsrapporten kan brukes fritt mot kreditering «Foto: Hung Ngo».