Årsrapport 2017

Grieg Seafood ASA sin styregodkjente årsrapport for 2017 inklusiv bærekraftrapport er nå tilgjengelig:

Fokus på bærekraft er et viktig premiss for gode produksjonsresultater og legalitet innenfor fiskeoppdrett. Grieg Seafood har i flere år rapportert sentrale nøkkelfaktorer mht. miljø- og samfunnsansvar. Bærekraftrapporten er revidert i henhold til Globale Salmon Initiative (GSI) sine prinsipper for 2017. Nytt av året er at vi også rapporterer på klimaregnskap.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

  • CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
  • CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12