ASC – SERTIFISERING

Grieg Seafood jobber aktivt med å sertifisere lokaliteter i henhold til ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden. ASC-sertifisert fisk er produsert etter definerte og strenge kriterier. ASC og sertifisering kan du studere nærmere ved å se på følgende link. www.asc-aqua.org

Som en del av sertifiseringen er det krav til en del informasjon fra de aktuelle lokalitetene.

FINNMARK

2018

Kleppenes
Bergsnes
Sarnes
Vinnalandet
Davatluft

Vedbotn

Sluttrapport – Mårsanjarga 17G

Sluttrapport – Hesten

Sluttrapport – Sarnes 16G