ASC – SERTIFISERING

Laholmen 18G Tinnlandet 17GGrieg Seafood jobber aktivt med å sertifisere lokaliteter i henhold til ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden. ASC-sertifisert fisk er produsert etter definerte og strenge kriterier. ASC og sertifisering kan du studere nærmere ved å se på følgende link. www.asc-aqua.org

Som en del av sertifiseringen er det krav til en del informasjon fra de aktuelle lokalitetene.

FINNMARK

ASC sertifisert

Hesten
Sarnes 18G
Vedbotn 17G
Mårsanjarga
Bergsnes 17G
Davatluft 17G
Vinnalandet 19G
Kleppenes 19G
Tinnlandet 17G
Laholmen 18G

Under sertifisering

Sluttrapporter etter endt produksjon

Sluttrapport Kleppenes 17G
Sluttrapport Vinnalandet 17G
Sluttrapport – Mårsanjarga 17G
Sluttrapport – Hesten
Sluttrapport – Sarnes 16G