ASC – SERTIFISERING

Grieg Seafood jobber aktivt med å sertifisere lokaliteter i henhold til ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden. ASC-sertifisert fisk er produsert etter definerte og strenge kriterier. ASC og sertifisering kan du studere nærmere ved å se på følgende link. www.asc-aqua.org

Som en del av sertifiseringen er det krav til en del informasjon fra de aktuelle lokalitetene.

FINNMARK

ASC sertifisert

Sarnes

Under sertifisering

Laholmen
Vedbotn
Bergsnes
Tinnlandet
Kleppenes
Davatluft

Sluttrapporter etter endt produksjon

Sluttrapport Kleppenes 17G
Sluttrapport Vinnalandet 17G
Sluttrapport – Mårsanjarga 17G
Sluttrapport – Hesten
Sluttrapport – Sarnes 16G