MATSIKKERHET

Det er viktig for Grieg Seafood å tilby forutsigbarhet i tilgangen på kvalitetsfisk året rundt. Våre dyktige medarbeidere har et strekt engasjement for bærekraftig produksjon og fiskehelse. De gjør det mulig å holde et høyt nivå på leveransene.

Vårt mål er å alltid levere ferske og sunne produkter med optimalt næringsinnhold. Dette krever full sporbarhet, kvalitetsbevissthet og høy matsikkerhet i både produkter og råmaterial.

Vår strenge kvalitetskontroll fokuserer på bærekraft, fiskehelse og miljøet, og våre produksjonsstandarder og kvalitetssikringsrutiner sikrer forutsigbarhet . Kundene krever dokumentasjon på kvalitet fra rogn til ferdig produkt. Grieg Seafood kontrollerer derfor hele verdikjeden fra stamfisk og smolt på våre ferskvannsanlegg til oppdrettsmerdene i sjøen og slakteriet.

Grieg Seafood har utviklet standarder som overgår de reguleringene som vi er pålagt å følge. Vi har etablert ledelsesprinsipper og løpende rutiner og planer for å redusere våre inngrep i miljøet.