LEDELSEN

 • Andreas Kvame

  KONSERNSJEF

  BAKGRUNN

  Andreas Kvame har internasjonal erfaring fra endringsledelse og utvikling i en rekke selskaper innenfor akvakulturnæringen. Han har tidligere vært konsernsjef i Scanbio AS og jobbet som salgs- og forsyningssjef i Mowi, hvor han også hadde ansvaret for å fusjonere inn Stolt Seafarms, Panfisk og Fjord Seafood.

  UTDANNING

  Kvame har utdanningsbakgrunn fra landbruk og akvakultur.

 • Atle Harald Sandtorv

  Chief Financial Officer

  BAKGRUNN

  Atle Harald Sandtorv har omfattende erfaring fra fusjoner og oppkjøp, med vekststrategi og strukturelle endringer. Han har tidligere arbeidet som finanssjef for Bennex og Tide.

  UTDANNING

  Sandtorv har en mastergrad i økonomi og administrasjon.

 • Knut Utheim

  Chief Technical Officer

  BAKGRUNN

  Knut Utheim har 30 års erfaring fra akvakulturnæringen, med spesialfelt lakseoppdrett og biologi. Blant annet har han tidligere vært regiondirektør hos Mowi og konsernsjef oppdrett i Stolt Seafarm.

  UTDANNING

  Utheim har en grad innenfor akvakultur.

 • Kathleen O. Mathisen

  Chief Human Resource Officer

  BAKGRUNN

  Kathleen O. Mathisen har omfattende erfaring fra forretningsbaserte HR-aktiviteter, med fokus på menneskelig kapital i organisasjoner, hovedsakelig internasjonal olje- og gassnæring offshore. Blant annet har hun tidligere jobbet som Vice President HR i Dof Subsea.

  UTDANNING

  Mathisen har bred utdanning innenfor management med kurs i ledelse og bærekraft.

 • Roy-Tore Rikardsen

  Chief Operating Officer Farming North America

  BACKGROUND

  Roy-Tore Rikardsen has more than 20 years of experience from the aquaculture industry. He has held various positions, including production manager seawater at Lerøy Aurora, regional manager at Akva Group, and sales consultant at Ewos.

  EDUCATION

  Rikardsen has an engineering degree within environment and marine technology

 • Alexander Knudsen

  Chief Operating Officer Farming Europe

  BAKGRUNN

  Alexander Knudsen har mer enn 20 års erfaring fra ulike stillinger i akvakulturnæringen. Knudsen arbeidet for Øvrebø Fisk, som ble kjøpt opp av Grieg Seafood i 1997, og siden har han hatt en rekke stillinger i Grieg Seafood Rogaland.

  UTDANNING

  Knudsen har en grad i økonomi og administrasjon.

 • Frode Mathisen

  Director Biological Performance and Planning

  Frode Mathisen tiltrådte den nyopprettede stillingen som Director Biological Performance and Planning i juli 2010. Han har siden 2008 vært ferskvannssjef i Grieg Seafood-konsernet, og før dette har Mathisen tidligere hatt ulike posisjoner i Grieg Seafood, Marine Harvest og Stolt Seafarm. Han har hovedfag i biologi fra Universitetet i Bergen. Frode Mathisen er norsk statsborger og bosatt i Bergen.

 • Tor Eirik Homme

  Director Feed and Nutrition

  Tor Eirik Homme tiltrådte den nyopprettede stillingen som Director Feed and Nutrition i september 2010 og kom da fra stillingen som Markeds- og Utviklingssjef i EWOS, Norge. Homme har 16 års erfaring fra fiskefôrbransjen, og har med det inngående kunnskap om utviklingsfasene til dagens fiskefôr, fiskefôrbransje og ernæringskrav til laksefisk. Han har jobbet innen fagområder som salg, markedsføring, produktutvikling, prosjektstyring, forskning og internasjonal koordinering. Homme har hovedfag i akvakultur fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås. Han er norsk statsborger og bosatt i Bergen.  

 • Kristina Furnes

  Group Communication Manager

  BAKGRUNN

  Kristina Furnes har sju års erfaring fra strategisk og politisk kommunikasjon, PR, journalistikk og offentlig administrasjon. Hennes tidligere stillinger omfatter kundeansvarlig hos kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese og frilansjournalist.

  UTDANNING

  Furnes har en mastergrad i statsvitenskap.

 • Trude Elisabeth Østvedt

  Konsernregnskapssjef

  Trude E. Østvedt har arbeidet i Grieg Seafood siden 2007. Hun ble ansatt som konsernregnskapssjef i forbindelse med at selskapet skulle bli notert på Oslo Børs. Østvedt er utdannet statsautorisert revisor fra NHH og har i tillegg ett års studie på Malmø Høgskole i forandringslederskap (1999). Hun har erfaring fra ekstern revisjon fra henholdsvis PwC og Ernst & Young. Østvedt var ansatt i Grieg Group Resources AS (GGR; et selskap i Grieg Gruppen) i perioden 1993-2007. Østvedts fagområder har vært innenfor økonomi, personal, profilering og kommunikasjon. De siste to årene i GGR var hun administrativ leder. Østvedt er norsk statsborger bosatt i Bergen.

 • Per Grieg jr.

  Styreleder

  Per Grieg jr. har vært tilknyttet Grieg Seafood ASA siden starten i 1992, og har vært sentral i oppbyggingen av selskapet. Han har vært styrets formann, administrerende direktør og nå styrets formann igjen.

  Han har sin utdannelse fra NTNU – marinteknisk avdeling med en MSc og INSEAD, Frankrike med en MBA. Han har øvrig arbeidsbakgrunn som forsker hos Marintek i Trondheim og skipsmegler i EA Gibson og Joachim Grieg & Co, der han også var administrerende direktør på 90-tallet, og nå er styrets formann.

  Han har vært involvert i oppstart av en rekke bedrifter innen ulike felt, og har arbeidet eller arbeider som styremedlem i selskaper som Fjord Seafood ASA, Marine Farms ASA, Erfjord Stamfisk AS og Aon Grieg AS, samt i en rekke selskaper i Grieg Gruppen. Han driver også sin egen investeringsvirksomhet.

  Per Grieg jr. er norsk statsborger bosatt i Bergen.

 • Sirine Fodstad

  Styremedlem

  Sirine Fodstad er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Pacific University, Tacoma, Washington, USA. Hun har også utdannelse innen HR.

  Fodstad har 21 års erfaring innen offentlig og privat sektor, inkludert finans, olje og gass, kjemisk industri og flyindustri med fokus på HR. Hun har jobbet i ulike selskaper som Norsk Hydro, Exult Ltd. UK, Air France, og flere konsulentfirma.

  Fodstad har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre endringer sammen med både topp- og mellomledelse. Hun har ledet flere team i ulike land og implementert store transformasjonsprogrammer/prosjekter i globale- og statlige avdelinger med over 100 000+ ansatte og stor kompleksitet.

  I dag er hun CHRO i Norges Bank Investment Management («Oljefondet») og tiltrer stillingen som CEO i Grieg Maturitas 1. juni 2019. Fodstad er norsk statsborger og bosatt i Oslo.

 • Tore Holand

  Styremedlem

  Tore Holand er utdannet i fiskeriøkonomi, fangst og akvakultur fra høyskolen i Bodø. Har 30 års erfaring fra sentrale stillinger i oppdrettsbransjen, de siste 10 år som CEO for Midt-Norsk Havbruk AS. Holand har mange års erfaring som styremedlem og styreleder innenfor smolt, rensefisk, mel og olje, slakting og foredling, brønnbåt og salg, og kjenner derfor godt til de fleste områder knyttet til lakseoppdrett. Holand er norsk statsborger og bosatt på Rørvik.

 • Katrine Trovik

  Styremedlem

  Katrine Trovik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har i tillegg utdannelse som jurist fra Universitetet i Bergen.

  Trovik har vært medlem av toppledergruppen for DNB bedriftsmarked i mer enn 10 år og derved spilt en sentral rolle i den transformasjonen banken har gjennomgått i denne perioden. Med base på Vestlandet har hun hatt ansvar for DNB sine aktiviteter i området, med særlig fokus på å posisjonere banken i det stadig voksende økosystemet for innovasjon og vekst. Hun har hatt fullt resultat-, kreditt- og complianceansvar for en portefølje på 60 mrdr kr med sterkt innslag av bedrifter fra havnæringene. Hun har før dette 10 års praksis som forretningsadvokat og partner i to av Norges største advokatfirma.

  Trovik har opparbeidet seg bred styreerfaring fra styreverv innen nærings- og organisasjonsliv i alt fra børsnoterte bedrifter, statseide virksomheter til nyetablerte teknologibedrifter så vel som forskningsstiftelser og ideelle organisasjoner.

  Hennes kjernekompetanse er innenfor virksomhetsstyring, forretningsjus, finansiering og ledelse, men har også solid forståelse for forretningsutvikling og bærekraftspørsmål.

  Katrine Trovik er norsk statsborger og bosatt Bergen.

 • Marianne Ødegaard Ribe

  Styremedlem

  Marianne Ødegaard Ribe er utdannet siviløkonom fra BI i Oslo.

  Ødegaard Ribe har bred ledererfaring som administrerende direktør i NorgesGruppen Servicehandel. Hun er ansvarlig for en portefølje av ulike selskaper innenfor servicehandel og servering. Videre har hun hatt lederstillinger innen marked- og forretningsutvikling i NSB, LEGO Gruppen internasjonalt og Jordan.

  Ødegaard Ribe har i tillegg bred styreerfaring innen detalj- og faghandel, samferdsel, mat- og restaurantbransjen. Hennes kjernekompetanse er innenfor økonomi og ledelse, med spesielt fokus på innovasjon, marked og forretningsutvikling.

  Marianne Ødegaard Ribe er norsk statsborger og bosatt i Oslo.