LIKESTILLINGSPOLITIKK I GRIEG SEAFOOD ASA

Målet for disse retningslinjene er å sikre at Grieg Seafood ivaretar selskapets prinsipper i forhold til likebehandling av ansatte, uavhengig av kjønn, i alle deler av virksomheten.

Retningslinjer

Grieg Seafood har forpliktet seg til arbeide for å fremme likeverdighet mellom menn og kvinner på arbeidsplassen vår. Vi har som mål å sikre at alle ansatte blir gitt de samme mulighetene, har de samme rettigheter og blir møtt med samme respekt, uavhengig av kjønn.

Likeverdighet er å behandle kvinner og menn likt. Dette innebærer en aksept av at kvinner og menn i alle samfunn blir gitt ulike fordeler, tilgang til makt, ressurser og ansvar.

For å sikre en rettferdig behandling, må vi få på plass strategier som fører til at kvinner kan utføre samme type arbeid som menn, som eksempelvis tungt fysisk arbeid. Kjønnslikeverd fører til likestilling, med like rettigheter, ansvar og muligheter for kvinner og menn.

Våre prinsipper

 • Sikre at Grieg Seafood som arbeidsplass gir like muligheter for sine mannlige og kvinnelige ansatte og opprettholder en organisasjonskultur som støtter likeverd.
 • Fremme en familievennlig arbeidsplass for menn og kvinner gjennom følgende aktiviteter;
  • Valg av foreldrepermisjon til både menn og kvinner
  • Fleksible arbeidsordninger for ansatte
  • Hjemmekontor ved behov
  • Regelmessig gjennomgang av retningslinjer, prosedyrer og strategier for å sikre at likeverdsprinsippene opprettholdes
 • Skape et rettferdig, respektfullt og attraktivt miljø for menn og kvinner i organisasjonen gjennom følgende aktiviteter;
  • Sikre kjønnsrepresentasjon i alle tverrfunksjonelle team, intervju- og vurderingspaneler
  • Sikre at likeverd ivaretas med hensyn til lønn og godtgjørelse til ansatte
  • Legge til rette for kjønnsmangfold i stillinger som historisk har vært typiske manns- og kvinneyrker.
 • Tydeliggjøre vårt ansvar for likeverd og samfunnsansvar gjennom følgende samfunnsrelaterte aktiviteter;
  • Kreve at leverandører til Grieg Seafood støtter våre prinsipper gjennom våre etiske retningslinjer
  • Sikre seniorrepresentasjon i eksterne nettverk som adresserer spørsmål om likeverd
  • Støtte eksterne organisasjoner som vi vet er opptatt av likeverd

Hvem er ansvarlig for å implementere disse retningslinjene?

CEO & Global Management Team er ansvarlig for

 • Fremme retningslinjene

Ledere og veiledere er ansvarlige for

 • Kommunisere retningslinjene til ansatte
 • Følge retningslinjene
 • Adressering av problemer

CHRO er ansvarlig for

 • Oppdatere retningslinjene
 • Kommunisere retningslinjene innen organisasjonen
 • Rådgi og hjelpe ledere og veiledere i å ta opp problemer
 • Gi regelmessig opplæring / bevissthet i forhold til likestilling og likeverd

Alle ansatte er ansvarlige for

 • Følge retningslinjene
 • Delta på de enhver gjeldende e-lærings programmer som GSF implementerer

Definisjoner

Likeverd:

 • Likeverd er prosessen med å være rettferdig mot kvinner og menn i beslutninger, ha tilgang til ressurser og håndtere ubalanse. Likeverd erkjenner at kvinner og menn i alle lokalsamfunn har forskjellige fordeler, tilgang til makt, ressurser og ansvar.

Likestilling:

 • Likestilling Likeverd fører til likestilling, der det er like rettigheter, ansvar og muligheter for kvinner og menn.

Dokumenter

Disse retningslinjene implementeres i forbindelse med følgende dokumenter:

 • GSF retningslinjer for opplæring og kompetanse
 • Fleksible arbeidsordninger – GSF Personalhåndbok
 • Arbeide hjemmefra – GSF Personalhåndbok
 • GSF Etiske retningslinjer
 • GSF Etiske retningslinjer for leverandører • GSF HR-strategi