NYHETER

  • Årsrapport 2017 19.04.2018 - Grieg Seafood ASA sin styregodkjente årsrapport for 2017 inklusiv bærekraftrapport er nå tilgjengelig: Fokus på bærekraft er et viktig premiss for gode produksjonsresultater og legalitet innenfor fiskeoppdrett. Grieg Seafood har i flere år rapportert sentrale nøkkelfaktorer mht. miljø- og samfunnsansvar. Bærekraftrapporten er revidert i henhold til Globale Salmon Initiative (GSI) sine prinsipper for 2017. Nytt […]
  • GSF Q4 2017: Lavere slaktevolum enn guidet i kvartalet, 28 % volumvekst i 2018 15.02.2018 - Hovedtrekk – 4. kvartal 2017 Resultatnedgang som følge av lavere markedspriser og redusert slaktevolum 3 000 tonn slaktevolum flyttet fra 2017 til 2018 Resultat negativt påvirket av PD fisk i Rogaland Venter økt markedsaktivitet og god etterspørsel i 2018 Ventet slaktevolum på 80 000 tonn i 2018, opp 28 % fra 2017 Antall fisk i […]
  • Pressemelding fra Ocean Quality 14.02.2018 - Les pressemeldingen på Oslo Børs: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=444179  
  • Grieg Seafood ASA: Beste Q3 noen sinne 08.11.2017 - Hovedtrekk – 3. kvartal 2017 Resultatforbedring drevet av høyere volum Marginer opprettholdt av god prisoppnåelse med positivt bidra fra kontrakter EBIT-margin påvirket av planlagt slaktestopp i Rogaland Stabil produksjon i Norge og BC, fortsatt utfordringer på Shetland Tildelt en ny lokalitet i Finnmark (to i 21017) Tilleggsutbytte NOK 1,00 per aksje Planlagt volumvekst på 17 […]
  • GSF Q2 2017 – Nok et sterkt resultat fra Grieg Seafood 24.08.2017 - Hovedtrekk – 2. kvartal 2017 Resultatvekst drevet av høye priser. Solid finansiell stilling Stabil produksjon i Norge og BC. Lus- og algeutfordringer på Shetland. Tildelt en ny lokalitet i Finnmark. To lokaliteter ASC sertifisert. Sikret eierandeler i stor smolt produksjon i Finnmark og Rogaland. Resultat 2. kvartal 2017 Grieg Seafood konsernet slaktet 18 503 tonn […]
  • Grieg Seafood ASA – Ordinær generalforsamling 07.06.2017 - Den 7. juni 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19, Grieg-Gaarden, Bergen. GSF generalforsamlingsprotokoll        
  • Grieg Seafood ASA – innkalling til ordinær generalforsamling 16.05.2017 - Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA onsdag 7. juni 2017 kl. 13.00 på selskapets kontor i Grieg-Gaarden, C. Sundts gate 17/19 i Bergen. Innkalling til ordinær generalforsamling For mer informasjon:  Grieg Seafood ASA – generalforsamlinger  
  • GSF Q1 2017 – rapport og presentasjon 12.05.2017 - GRIEG SEAFOOD ASA: Q1 2017 – planlagt lavt slaktevolum i Q1 for å bygge biomasse   Hovedtrekk – 1. kvartal 2017 EBIT på MNOK 131,5 (EBIT/kg NOK 15). Fortsatt sterkt marked. Lavt slaktevolum (8 552 tonn) i tre av regionene, som planlagt for å få høyere tilvekst i sjø, øker kost per kg. Stabil produksjon […]
  • Ny rapport om bærekraft i Grieg Seafood 26.04.2017 - Grieg Seafood fortsetter sin tradisjon fra 2013 og offentliggjør alle konsernets vedtatte måleparametere innenfor bærekraft. Grieg Seafood har vedtatt en ambisiøs strategi for å sikre bærekraft i alle aspekter av konsernets virksomhet. Selskapets mål er å være  en solid bærekraftig aktør i vår bransje, basert på konkrete resultater som rapporteres til markedet og offentligheten hvert […]
  • GSF – Årsrapport 2016 26.04.2017 - Sterk prestasjon ga resultater Grieg Seafood ASA har i dag offentliggjort sin styregodkjente årsrapport for 2016. Årsrapporten inneholder styrets beretning, prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt årsregnskapene for konsern og morselskap.