NYHETER

  • Grieg Seafood ASA: Beste Q3 noen sinne 08.11.2017 - Hovedtrekk – 3. kvartal 2017 Resultatforbedring drevet av høyere volum Marginer opprettholdt av god prisoppnåelse med positivt bidra fra kontrakter EBIT-margin påvirket av planlagt slaktestopp i Rogaland Stabil produksjon i Norge og BC, fortsatt utfordringer på Shetland Tildelt en ny lokalitet i Finnmark (to i 21017) Tilleggsutbytte NOK 1,00 per aksje Planlagt volumvekst på 17 […]
  • GSF Q2 2017 – Nok et sterkt resultat fra Grieg Seafood 24.08.2017 - Hovedtrekk – 2. kvartal 2017 Resultatvekst drevet av høye priser. Solid finansiell stilling Stabil produksjon i Norge og BC. Lus- og algeutfordringer på Shetland. Tildelt en ny lokalitet i Finnmark. To lokaliteter ASC sertifisert. Sikret eierandeler i stor smolt produksjon i Finnmark og Rogaland. Resultat 2. kvartal 2017 Grieg Seafood konsernet slaktet 18 503 tonn […]
  • Grieg Seafood ASA – Ordinær generalforsamling 07.06.2017 - Den 7. juni 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19, Grieg-Gaarden, Bergen. GSF generalforsamlingsprotokoll        
  • Grieg Seafood ASA – innkalling til ordinær generalforsamling 16.05.2017 - Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA onsdag 7. juni 2017 kl. 13.00 på selskapets kontor i Grieg-Gaarden, C. Sundts gate 17/19 i Bergen. Innkalling til ordinær generalforsamling For mer informasjon:  Grieg Seafood ASA – generalforsamlinger  
  • GSF Q1 2017 – rapport og presentasjon 12.05.2017 - GRIEG SEAFOOD ASA: Q1 2017 – planlagt lavt slaktevolum i Q1 for å bygge biomasse   Hovedtrekk – 1. kvartal 2017 EBIT på MNOK 131,5 (EBIT/kg NOK 15). Fortsatt sterkt marked. Lavt slaktevolum (8 552 tonn) i tre av regionene, som planlagt for å få høyere tilvekst i sjø, øker kost per kg. Stabil produksjon […]
  • Ny rapport om bærekraft i Grieg Seafood 26.04.2017 - Grieg Seafood fortsetter sin tradisjon fra 2013 og offentliggjør alle konsernets vedtatte måleparametere innenfor bærekraft. Grieg Seafood har vedtatt en ambisiøs strategi for å sikre bærekraft i alle aspekter av konsernets virksomhet. Selskapets mål er å være  en solid bærekraftig aktør i vår bransje, basert på konkrete resultater som rapporteres til markedet og offentligheten hvert […]
  • GSF – Årsrapport 2016 26.04.2017 - Sterk prestasjon ga resultater Grieg Seafood ASA har i dag offentliggjort sin styregodkjente årsrapport for 2016. Årsrapporten inneholder styrets beretning, prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt årsregnskapene for konsern og morselskap.        
  • LEGGE LISTA HØYERE: Global Salmon Initiative (GSI) publiserer sin tredje årlige rapport om bærekraft 26.04.2017 - GSI-medlemmer fremmer bransjeomfattende forbedringer innen bærekraft gjennom større åpenhet og samarbeid, og fortsetter å legge lista høyere for resultater i bransjen ved å publisere sin tredje årlige bærekraftrapport, som fremhever at en fjerdedel av alle GSI-anlegg nå er ASC-sertifisert   Brussel, Belgia – 26. april 2017 kl. 09.00 CET: 2016 Sustainability Report, som i dag […]
  • GSF Q4 2016 – rapport og presentasjon 16.02.2017 - Grieg Seafood ASA: Q4 2016 – rekordhøyt resultat                 Hovedtrekk – 4. kvartal 2016 Beste kvartal noensinne for GSF med EBIT på MNOK 456 (EBIT/kg NOK 21,8). Høyt slaktevolum (20 917 tonn) i sterkt marked. Styret foreslår NOK 3,- i utbytte. EBIT/kg NOK 27,9 i Norge. Kontraktsandel på […]
  • GSF Q3 2016 – rapport og presentasjon 11.11.2016 - Q3 2016 – sterkt Q3-resultat Hovedtrekk – 3. kvartal 2016 Godt kvartal med EBIT på MNOK 186 (EBIT/kg NOK 13,3). NOK 1 per aksje i utbytte. Fortsatt sterkt marked. EBIT/kg NOK 15,2 i Norge. Kontraktsandel på 47%. God og stabil biologi. EBIT/kg på NOK 4,0 i BC. Alger har gitt utfordrende produksjon (nedskrivninger på NOK […]