PRINSIPPER OG VERDIER

Ledelsesprinsipper

  • Vi er åpne og ærlige
  • Vi gjøre en bedre jobb i dag enn i går
  • Vi gjør det vi sier vi skal gjøre
  • Vi er positive og entusiastiske
  • Vi bryr oss

Våre verdier

  • Open
  • Ambitious
  • Caring