STYRET

 • Andreas Kvame

  CEO

  Andreas Kvame begynte som CEO 1. juni 2015.

  Han kommer fra stillingen som CEO for Scanbio. Han har 17 års faglig bakgrunn fra Marine Harvest Group, hvor han inngikk i toppledelsen i mange år, med ansvar for salg, logistikk, bearbeidelse og integrering.

  Andreas Kvame har jobbet med endringsledelse og forbedringer i internasjonal kapasitet i oppdrettsnæringen, som spenner over mange selskaper, herunder integrasjon av Stolt Seafarms, Panfish, Fjord Seafood og MHG. Han har utdannelse fra landbruk og akvakultur.

  Andreas Kvame er norsk statsborger og bosatt i Hjelmeland.

 • Atle Harald Sandtorv

  CFO

  Atle Harald Sandtorv har vært finansdirektør i Grieg Seafood ASA siden 2009.

  Han har tidligere vært finansdirektør i Bennex og Tide ASA. I løpet av hans 13 år i ledelsen i Tide ASA (tidl. HSD og Gaia) har Atle Harald Sandtorv vært en sentral ressurs i et selskap hvor sterk vekst, fusjoner, oppkjøp og andre strukturelle endringer har formet det som i dag er ett av Norges ledende selskaper innen offentlig transport. Han utdannet siviløkonom fra NHH.

  Atle Harald Sandtorv er norsk statsborger bosatt i Bergen.

 • Knut Utheim

  COO Farming

  Knut Utheim begynte i Grieg Seafood i april 2014 som COO Farming.

  Han har vært i oppdrettsnæringen siden 1990. bl.a. i Stolt Sea farm (1990-2005) og Marine Harvest (2005-2014).

  I de siste 10 årene har Knut Utheim jobbet som regionsdirektør for Marine Harvest Norway i midt-Norge. Han er Dh-kandidat i akvakultur fra SFDH.

  Knut Utheim er norsk statsborger og er bosatt i Bergen

 • Kathleen O. Mathisen

  CHRO

  Kathleen O. Mathisen har lang erfaring fra internasjonal olje- og gassindustri. Hun har jobbet med HR i mer enn 18 år, noe som har resultert i en bred og omfattende erfaring innen HR.

  Kathleen O. Mathisens kjernekompetanse omfatter organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Hun har flere års erfaring innenfor forretningdrevet HR med vekt på de menneskelige ressursene i organisasjonen.

  Hun har en rekke lederkurs fra UIB, BI og NHH, og er for tiden i ferd med å ta en MBA i ledelse og bærekraft ved University of Cumbria i Storbritannia. I desember 2013 ble hun tildelt «Sunnivaprisen», oppkalt etter Bergens skytshelgen St. Sunniva.

  Kathleen O. Mathisen er norsk statsborger bosatt i Bergen.

 • Roy-Tore Rikardsen

  Regiondirektør Grieg Seafood Finnmark AS

  Roy-Tore Rikardsen overtok som regiondirektor i Grieg Seafood Finnmark AS i juli 2014.

  Han har 15 års erfaring fra oppdrettsnæringen.  De siste 6 årene har han jobbet som produksjonssjef sjø hos Lerøy Aurora AS (25.000 tonn). 

  Roy-Tore Rikardsen har ellers erfaring fra utstyrsindustrien (Akva Group), samt fôrbransjen (Ewos), og er utdannet som høgskoleingeniør i miljø- og havbruksteknologi fra Høgskolen i Tromsø.

  Han er norsk statsborger bosatt i Tromsø.

 • Alexander Knudsen

  Regiondirektør Grieg Seafood Rogaland AS

  Alexander Knudsen har arbeidet i Grieg Seafood siden 1997, og har vært daglig leder i Grieg Seafood Rogaland AS siden 2007.

  Han har tidligere arbeidet i Øvrebø Fisk AS, som i 1997 ble oppkjøpt av Grieg Seafood AS.

  Alexander Knudsen har en øk. adm.-utdannelse fra Høgskolen i Molde.

  Han er norsk statsborger bosatt på Rennesøy.

 • Rocky Boschman

  Regiondirektør Grieg Seafood BC Ltd.

  Rocky Boschman overtok som regiondirektør i Grieg Seafood BC Ltd. i september 2016.

  Han startet som Saltwater Production Director i januar 2016 før han overtook stillingen som regiondirektør etter Stewart Hawthorn.

  Rocky Boschman har jobbet i oppdrettsnæringen siden 1986 og har innehatt flere ledende stillinger.

  Han har en Bachelor’s of Science Degree i marinbiologi fra University of Victoria og en Master’s in Business Administration fra Royal Roads University.

  Rocky Boschman er kanadisk statsborger bosatt I BC, Canada.

 • Grant Cumming

  Regiondirektør Grieg Seafood Shetland Ltd.

  Grant Cumming overtar stillingen som regiondirektør i Grieg Seafood Shetland Ltd. 1. desember 2016.

  Han har jobbet som produksjonssjef i selskapet siden 2005.

  Grant har 17 års erfaring fra oppdrettsnæringen og har i flere år holdt forelesninger i akvakultur.

  Grant har en universitetsgrad i zoologi fra University of Aberdeen og en Masters in Mariculture Science fra NAFC Marine Centre.

  Han er britisk statsborger og er bosatt på Shetland, Storbritannia.

 • Frode Mathisen

  Director Biological Performance and Planning

  Frode Mathisen tiltrådte den nyopprettede stillingen som Director Biological Performance and Planning i juli 2010. Han har siden 2008 vært ferskvannssjef i Grieg Seafood-konsernet, og før dette har Mathisen tidligere hatt ulike posisjoner i Grieg Seafood, Marine Harvest og Stolt Seafarm. Han har hovedfag i biologi fra Universitetet i Bergen. Frode Mathisen er norsk statsborger og bosatt i Bergen.

 • Tor Eirik Homme

  Director Feed and Nutrition

  Tor Eirik Homme tiltrådte den nyopprettede stillingen som Director Feed and Nutrition i september 2010 og kom da fra stillingen som Markeds- og Utviklingssjef i EWOS, Norge. Homme har 16 års erfaring fra fiskefôrbransjen, og har med det inngående kunnskap om utviklingsfasene til dagens fiskefôr, fiskefôrbransje og ernæringskrav til laksefisk. Han har jobbet innen fagområder som salg, markedsføring, produktutvikling, prosjektstyring, forskning og internasjonal koordinering. Homme har hovedfag i akvakultur fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås. Han er norsk statsborger og bosatt i Bergen.  

 • Trude Elisabeth Østvedt

  Konsernregnskapssjef

  Trude E. Østvedt har arbeidet i Grieg Seafood siden 2007. Hun ble ansatt som konsernregnskapssjef i forbindelse med at selskapet skulle bli notert på Oslo Børs. Østvedt er utdannet statsautorisert revisor fra NHH og har i tillegg ett års studie på Malmø Høgskole i forandringslederskap (1999). Hun har erfaring fra ekstern revisjon fra henholdsvis PwC og Ernst & Young. Østvedt var ansatt i Grieg Group Resources AS (GGR; et selskap i Grieg Gruppen) i perioden 1993-2007. Østvedts fagområder har vært innenfor økonomi, personal, profilering og kommunikasjon. De siste to årene i GGR var hun administrativ leder. Østvedt er norsk statsborger bosatt i Bergen.

 • Per Grieg jr.

  Styreleder

  Per Grieg jr. har vært tilknyttet Grieg Seafood ASA siden starten i 1992, og har vært sentral i oppbyggingen av selskapet. Han har vært styrets formann, administrerende direktør og nå styrets formann igjen.

  Han har sin utdannelse fra NTNU – marinteknisk avdeling med en MSc og INSEAD, Frankrike med en MBA. Han har øvrig arbeidsbakgrunn som forsker hos Marintek i Trondheim og skipsmegler i EA Gibson og Joachim Grieg & Co, der han også var administrerende direktør på 90-tallet, og nå er styrets formann.

  Han har vært involvert i oppstart av en rekke bedrifter innen ulike felt, og har arbeidet eller arbeider som styremedlem i selskaper som Fjord Seafood ASA, Marine Farms ASA, Erfjord Stamfisk AS og Aon Grieg AS, samt i en rekke selskaper i Grieg Gruppen. Han driver også sin egen investeringsvirksomhet.

  Per Grieg jr. er norsk statsborger bosatt i Bergen.

 • Asbjørn Reinkind

  Nestleder

  Asbjørn Reinkind er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1984, samt har tilleggsutdannelse fra IMD og Insead (AMP). Han har omfattende erfaring fra merkevarer og næringsmiddelbransjen, blant annet  18 år i Rieber & Søn ASA , adm. dir. i  Denja, adm. dir. i Toro og konsernsjef i Rieber & Søn ASA.

  Reinkind har også erfaring fra oppdrettsindustrien bl.a. som  adm. dir. for Hydro Seafood Group fra 1997 – 2000, samt tidligere styreleder i Pieters Group, Seafarm Invest og Sjøtroll Havbruk. Han har også tidligere vært styremedlem i selskaper med aktivitet mot marin sektor som bl.a. Fiskeriforskning, Domstein ASA og Pronova Biocare.

  Reinkind er i dag blant annet  styreleder i Grilstad AS og IsbjørnIs AS, nestleder i styret i Biomar Group (global fiskefôrprodusent i Danmark), styremedlem i Scandi Standard AB samt rådgiver for et par private equity-selskaper. Han er norsk statsborger bosatt i Bergen. 

 • Karin Bing Orgland

  Styremedlem

  Karin Bing Orgland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Hun er profesjonelt styremedlem med omfattende erfaring fra finansbransjen.  

  Orgland har hatt en lang karriere som leder og styremedlem i forskjellige DNB-eide selskaper. Den siste stillingen var Konserndirektør i DNB Retail frem til første kvartal 2013.

  I tillegg til styreverv i Grieg Seafood ASA, er hun styreleder i GIEK og Entur AS og styremedlem i Storebrand ASA, KID ASA og HAV Eiendom AS. Hun er også medlem i revisjonsutvalget til Grieg Seafood.

  Orgland er norsk statsborger og bosatt i Oslo.

 • Sirine Fodstad

  Styremedlem

  Sirine Fodstad er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Pacific University, Tacoma, Washington, USA. Hun har også utdannelse innen HR.

  Fodstad har 21 års erfaring innen offentlig og privat sektor, inkludert finans, olje og gass, kjemisk industri og flyindustri med fokus på HR. Hun har jobbet i ulike selskaper som Norsk Hydro, Exult Ltd. UK, Air France, og flere konsulentfirma.

  Fodstad har lang erfaring med å utvikle og gjennomføre endringer sammen med både topp- og mellomledelse. Hun har ledet flere team i ulike land og implementert store transformasjonsprogrammer/prosjekter i globale- og statlige avdelinger med over 100 000+ ansatte og stor kompleksitet.

  I dag er hun CHRO i Norges Bank Investment Management («Oljefondet») og tiltrer stillingen som CEO i Grieg Maturitas 1. juni 2019. Fodstad er norsk statsborger og bosatt i Oslo.

 • Solveig M. R. Nygaard

  Solveig Magdelene Rieber Nygaard er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i Oslo. Hun er spesialist på fiskesykdommer og har tilleggsutdannelse i økonomi og administrasjon fra BI. Siden 1985 har Nygaard arbeidet som veterinær i havbruksnæringen. Hun er i dag medeier i FoMASFiskehelse og Miljø as og skal fungere som daglig leder til høsten 2018.

  Hun har vært medlem i Fiske – Dyrehelseprogrammet i Forskningsrådet og har vært benyttet til ekstern evaluering av søknader de siste årene. I tillegg til styreverv i FoMAS AS, har hun tidligere hatt styreverv i Feøy Fiskeoppdrett AS og SLab AS på Stord. Nygaard er norsk statsborger og bosatt i Haugesund.

 • Tore Holand

  Tore Holand er utdannet i fiskeriøkonomi, fangst og akvakultur fra høyskolen i Bodø. Har 30 års erfaring fra sentrale stillinger i oppdrettsbransjen, de siste 10 år som CEO for Midt-Norsk Havbruk AS. Holand har mange års erfaring som styremedlem og styreleder innenfor smolt, rensefisk, mel og olje, slakting og foredling, brønnbåt og salg, og kjenner derfor godt til de fleste områder knyttet til lakseoppdrett. Holand er norsk statsborger og bosatt på Rørvik.