GSF Q1 2017 – rapport og presentasjon

GRIEG SEAFOOD ASA: Q1 2017 – planlagt lavt slaktevolum i Q1 for å bygge biomasse

 

Hovedtrekk – 1. kvartal 2017

 • EBIT på MNOK 131,5 (EBIT/kg NOK 15).
 • Fortsatt sterkt marked.
 • Lavt slaktevolum (8 552 tonn) i tre av regionene, som planlagt for å få høyere tilvekst i sjø, øker kost per kg.
 • Stabil produksjon i alle regionene.
 • EBIT/kg NOK 28,0 i Rogaland.
  – Normalt slaktevolum og stabil kost.
 • EBIT/kg på NOK 9,4 i Finnmark.
  – ILA-lokalitet brakklagt, kost tatt i Q4.
 • EBIT/kg på NOK 14,1 i BC.
  – Slakting fra svak generasjon med tidligere algeutfordringer.
 • EBIT/kg NOK -11,2 på Shetland.
  – Slakting fra svake lokaliteter som skal legges brakk i ny produksjonsplan.
 • Forventet slaktevolum i 2017 på 70 000 tonn opprettholdes.
  – Smoltutsett i henhold til plan og øket (både antall og størrelse) i forhold til Q1 2016.


Resultat 1. kvartal 2017

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble MNOK 131 i 1. kvartal 2017, sammenlignet med MNOK 214 i 1. kvartal 2016. Slaktevolumet i 1. kvartal 2017 var 8 552 tonn mot 13 635 tonn i tilsvarende kvartal i fjor, som er en nedgang på 37%. Det lave slaktevolumet var planlagt for å beholde mest mulig biomasse i sjøen, og dermed få høyere tilvekst.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk, er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt ble MNOK -69 sammenlignet med MNOK 252 i 1. kvartal 2016. Det negative resultatet må sees i sammenheng med at verdijusteringen av biomassen ble redusert som følge av en nedgang i lakseprisene fra Q4 2016 til Q1 2017.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 422 i 1. kvartal 2017, en endring på 12% sammenlignet med samme periode i 2016. Økningen skyldes høyere priser og noe øket volum fra Bremnes (ekstern fisk) sammenlignet med Q1 2016.

Resultatet for Q1 2017 er preget av lave slaktetall i aller regionene med unntak av Rogaland. Dette fører til at det er et mindre volum å dele de faste kostnadene på og at kost/kg dermed øker.

Etter en nedgang i lakseprisene de første ukene i 2017 har markedet relativt stabile. GSF opplever at etterspørselen etter laks er god på dagens prisnivå.

Kontraktsandelen for Norge var 55% i Q1 2017. Denne andelen forventes å bli 17% i Q2 2017. Nedgangen i kontraktsandel må blant annet sees i sammenheng med et øket slaktevolum i Q2. For 2017 som helhet er kontraktsandelen på 21%. Det planlegges å øke denne noe.

 

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% i årlig i perioden 2018-2020.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det planlegges derfor et øket smoltutsett for 2017 sammenliknet med 2016. Så langt i år er en i rute i forhold til denne planen.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.

 

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser i 2017.

Slaktevolumet for Q2 2017 forventes å bli 18 000 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn, noe som er en vekst på 8% i forhold til 2016.

 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q1 2017 rapport
GSF Q1 2017 presentation