FINANSKALENDER

 

REGNSKAPSÅR 2018

Kvartalsrapport Q1 – 15.05.2018 

Ordinær generalforsamling – 12.06.2018 (Grieg-Gaarden, Bergen)

Kvartalsrapport Q2 – 22.08.2018

Kapitalmarkedsdag – 05.09.2018

Kvartalsrapport Q3 – 07.11.2018

Kvartalsrapport Q4 – 13.02.2019

 

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.