FINANSKALENDER

REGNSKAPSÅR 2017

Kvartalsrapport – Q1 – 12.05.2017 (Hotel Continental, Oslo)

Ordinær generalforsamling – 07.06.2017 (Grieg-Gaarden, Bergen)

Kvartalsrapport – Q2 – 24.08.2017 (Hordaland på Børs, Scandic Flesland Airport, Bergen)

Kvartalsrapport – Q3 – 08.11.2017 (Hotel Continental, Oslo)

Kvartalsrapport – Q4 – 15.02.2018 (Hotel Continental, Oslo)

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.