FINANSKALENDER

REGNSKAPSÅR 2020

Årsrapport 2019 – 08.04.2020

Kvartalsrapport Q1 – 07.05.2020

Ordinær generalforsamling – 14.05.2020 (Grieg Gaarden, Bergen)

Halvårsrapport – 18.08.2020

Kvartalsrapport Q3 – 04.11.2020

Kvartalsrapport Q4 – 11.02.2021

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.