FINANSKALENDER

REGNSKAPSÅR 2019

Årsrapport 2018 – 12.04.2019

Kvartalsrapport Q1 – 15.05.2019 

Ordinær generalforsamling – 13.06.2019 (Grieg-Gaarden, Bergen)

Halvårsrapport – 21.08.2019

Kvartalsrapport Q3 – 07.11.2019

Kvartalsrapport Q4 – 13.02.2020

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 4.5.