GENERALFORSAMLINGER

14. mai 2020: Ordinær generalforsamling

Sted: Grieg Gaarden, Bergen
Tid: kl 10.00

Innkalling til generalforsamling
Styrets erklæring
Forslag til endrede vedtekter
Valgkomiteens innstilling
CV Marianne Ødegaard Ribe
CV Katrine Trovik
Fullmaktsskjema
Forhåndsstemme og påmelding
GSF ASA Generalforsamlingsprotokoll 2020

25. mars 2020: Ekstraordinær generalforsamling

Sted: Grieg Gaarden, Bergen
Tid: kl 10.00

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Møteseddel og fullmakt
Styrets erklæring
Redegjørelse om avtale med nærstående
Fullmakt med stemmeinstruks 
GSF ASA Generalforsamlingsprotokoll 2020

13. juni 2019: Ordinær generalforsamling

Sted: Grieg Gaarden, Bergen
Tid: kl 10.00

Innkalling til generalforsamling
Styrets erklæring
Valgkomiteens innstilling 
CV Sirine Fodstad
Fullmakt med stemmeinstruks
GSF ASA Generalforsamlingsprotokoll 2019

12. juni 2018: Ordinær generalforsamling

Sted:  Grieg Gaarden, Bergen
Tid:  kl. 10.00

Innkalling til generalforsamling
Styrets erklæring
Valgkomiteens innstilling
CV Solveig Nygaard
CV Tore Holand
Fullmakt med stemmeinstruks
GSF ASA Generalforsamlingsprotokoll 2018

7. juni 2017: Ordinær generalforsamling

Sted:  Grieg Gaarden, Bergen
Tid:  kl. 13.00

Innkalling til generalforsamling 
Styrets erklæring
Valgkomite innstilling
Fullmakt med stemmeinstruks
CV Yngve Myhre
GSF protokoll ord gfors 2017 NO

14. juni 2016: Ordinær generalforsamling

Sted:  Grieg Gaarden, Bergen
Tid:  kl. 13.00

Innkalling til generalforsamling 
Styrets erklæring
Valgkomite innstilling
Fullmakt med stemmeinstruks
Signert generalforsamlingsprotokoll

28. mai 2015: Ordinær generalforsamling

Sted: Grieg Gaarden, Bergen
Tid: kl. 13.00

Innkalling til generalforsamling
Valgkomitens innstilling
Rapport om eierstyring og selskapsledelse
Styrets erklæring
Fullmakt med stemmeinstruks
Signert generalforsamlingsprotokoll

11. juni 2014: Ordinær generalforsamling

Sted:  Grieg Gaarden, Bergen
Tid:  kl. 13.00

Innkalling til generalforsamling 
Styrets erklæring
Valgkomite innstilling
CV Ola Braanaas  (nytt styremedlem)
CV Tone Oestensen  (nytt medlem av Valgkomiteen)
Fullmakt med stemmeinstruks
Generalforsamlingsprotokoll

12. juni 2013: Ordinær generalforsamling

Sted: Grieg Gaarden, Bergen
Tid:  kl. 13.30

Innkalling til generalforsamling
Innstilling fra valgkomiteen
Styrets erklæring
CV Marianne Johnsen (ny leder av Valgkomiteen)
CV Karin Bing Orgland (nytt styremedlem)

18. juni 2012: Ordinær generalforsamling

Sted:  Grieg Gaarden, Bergen
Tid:  Kl. 14.00

Vedlegg fås på forespørsel til info@griegseafood.com

27. mai 2011: Ordinær generalforsamling

Sted:    Grieg Gaarden, Bergen.
Tid:      kl 13.00.

Vedlegg fås på forespørsel til info@griegseafood.com

27. mai 2010: Ordinær generalforsamling

Vedlegg fås på forespørsel til info@griegseafood.com