GRIEG SEAFOOD BRITISH COLUMBIA


Grieg Seafood BC Ltd (GSF BC) har drevet lakseoppdrett rundt Vancouver Island og Sunshine Coast på vestkysten av Canada siden 2001.

Selskapet har totalt 22 marine oppdrettskonsesjoner samt et landbasert klekkeri i Gold River. GSF BC hadde 105 ansatte i 2015 og produksjonskapasiteten på alle lisenser er omtrent 20.000 tonn sløyd vekt (GWE).

GSF BC er forpliktet til å drive forsvarlig og å imøtekomme eller overgå alle myndighetskrav. Grieg Seafood var det første lakseoppdrettsselskapet i Nord-Amerika som brukte kilder som er uavhengig revidet av sertifiseringsprogrammet ”Best Aquaculture Practices”. Grieg Seafood BC har også blitt revidert og godkjent av Aquarium of the Pacific sitt “Seafood for the Future” program.

Grieg Seafood BC har utviklet merkevaren ”Skuna Bay Salmon”, et kvalitets lakseprodukt for eksklusive restauranter i Nord-Amerika. Skuna Bay er kjent for sansen for detaljer og kvalitet og har vært en stor suksess på det amerikanske sjømatsmarkedet. Se www.skunasalmon.com