GRIEG SEAFOOD FINNMARK


Finnmark ligger i den nordligste delen av Europa, der Norskekysten svinger østover og møter Russland. I det ville og arktiske landskapet med bratte fjell og islagte fjorder er forholdene ideelle for oppdrett av sunn kvalitetsfisk. I Nordkapp kommune har selskapet verdens nordligste oppdrettsanlegg.

Grieg Seafood Finnmark (GSFF) har totalt 27 produksjonslisenser i sjø og en smoltlisens i Finnmark. Fire produksjonslisenser er såkalte grønne konsesjoner. Disse fire vil komme i full drift i løpet av 2016. Selskapet har eget prosesseringsanlegg som slakter all laks produsert av selskapet.

Virksomheten er lokalisert i fem kommuner og er en betydelig bidragsyter til den lokale verdiskapningen. GSFF har ca 250 ansatte i regionen fordelt på tre avdelinger (Settefisk, Matfisk og Prosessering).

I de senere år har GSFF bygget opp en betydelig kapasitet for klekking, med spesiell fokus på produksjon av smolt som vil bidra til optimalisering av selskapets produksjon. Fisken blir i hovedsak eksportert til markeder i det fjerne Østen og EU.

Produksjonskapasiteten er anslått til 33.000 tonn sløyd vekt. Selskapet vil i løpet av 2016 bli Global GAP sertifisert.