GRIEG SEAFOOD ROGALAND


Grieg Seafood Rogaland (GSFR) driver oppdrett av laks i Rogaland på 20 produksjonslisenser i sjø og to smoltlisenser. Selskapet har egen stamfiskaktivitet i Erfjorden. All fisk som blir produsert på egne anlegg blir også prosessert på eget anlegg.

Selskapet har ca 150 ansatte i regionen fordelt på fire avdelinger (Stamfisk, Settefisk, Matfisk og Prosessering). Vår virksomhet er lokalisert i seks kommuner i Rogaland og de bidrar med betydelig lokal verdiskapning. Produksjonskapasiteten er anslått til ca 24 000 tonn sløyd vekt. Selskapet er Global GAP-sertifisert

Vår satsing i Rogaland er et resultat av fusjoner og oppkjøp av mindre fiskeoppdrettsselskap i regionen. Verdikjeden er nå helt integrert i Grieg Seafood Rogaland (GSFR) fra rogn til fullbåren fisk i samme region.

GSFR har gjort betydelige investeringer de senere år i resirkuleringsteknologi og effektiviseringstiltak i oppdrettsanleggene. Vi har unik sporingsmulighet og transparent biologisikkerhet gjennom hele produksjonssyklusen – viktig for å møte de fremtidige utfordringer innen oppdrettsbransjen.