GRIEG SEAFOOD SHETLAND


Grieg Seafood Shetland (GSFSH) har sin virksomhet på Shetland og Ilse of Skye. Disse områdene har unike forutsetninger for lakseoppdrett. Den Skotske laksen som produseres hos Grieg Seafood i hovedsak konsumert i Storbritannia. Det er vårt nyopprettede selskap Ocean Quality UK som tar seg av salg til de britiske markedene.

Selskapet er den største aktøren innen lakseproduksjon på Shetland og har aktivitet innenfor hele verdikjeden (Settefisk, matfisk og prosessering). Selskapet har 166 ansatte fordelt på de tre avdelingene. Virksomheten har en antatt produksjonskapasitet på ca 22000 tonn sløyd vekt.

GSFSH har nylig bygget et nytt klekkeri med resirkulert ferskvannsteknologi og er nå selvforsynt med smolt, noe som fullfører verdikjeden. Dette anlegget vil på sikt gi 70-90 % dekning av behovet for smolt.

Selskapet ble Global GAP sertifisert i 2015.

Virksomheten er en betydelig bidragsyter til den lokale verdiskapningen.

Vedlegg: Grieg UK Tax Strategy

Vedlegg: Human Trafficking and Modern Slavery