KOMPETANSE

Vår virksomhet er basert på effektivt praktisk arbeid og innovative tekniske løsninger. Erfaring og kompetanse er grunnlaget for trygg, ren og effektiv oppdrett av laks av høyeste kvalitet. For å sikre deling av kunnskap på tvers av Grieg Seafoods lokasjoner har vi opprettet et kompetanseteam der våre ansatte møte for å utveksle innovasjon og erfaring.

Våre operasjonsledere er ansatt på grunnlag av lederegenskaper, lange erfaring i oppdrettsbransjen og evnen til å gjennomføre smarte løsninger som øker effektiviteten på våre anlegg. Våre røktere er genuint opptatt av sin yrkesstolthet, miljøet og velferden til fisken. Vi er stolte av å ligge forkant av den tekniske utviklingen i bransjen.

I tillegg til et fokus på bærekraftig produksjon, tar Grieg Seafood hånd om våre ansatte og de samfunnene der vi har vår virksomhet. Grieg Seafood er en stor arbeidsgiver for flere småsamfunn, hvor vi rekrutterer hardtarbeidende lokale med god kunnskap om fisk og sjø.