TEKNOLOGI

Grieg Seafood bruker moderne oppdrettsteknologi for å sikre en trygg og ren lakseproduksjon med høy kvalitet.

Viser vei med resirkulert ferskvann

I 2007 startet Grieg Seafood byggingen av ferskvannsresirkulering på alle smoltanlegg. Strategien fører til lavere ferskvannsforbruk, mindre strøm til oppvarming og muligheter for å lage større smolt før fisken settes i sjøen. Det har vært en periode med tunge investeringer, men strategien har gitt svært gode resultater.

De oppgraderte smoltanleggene trenger kun 0,1%-1% ferskvann sammenlignet med et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg. Den mest innlysende fordelen er å være mindre avhengig av en stabil ferskvannskilde. Den største økonomiske gevinsten ligger i minimalt varmetapet i resirkulert ferskvann. Vi bruker mye mindre strøm og øker produktiviteten, særlig i løpet av de lange vintermånedene på våre anlegg. En annen viktig grunn for å investere i resirkulert ferskvann er muligheten for å ha fisken på land etter smoltifiseringen (post smolt) og dermed redusere tiden laksen står i sjøen.

Alle våre regioner er nå selvforsynt med post smolt.