Vil ha norsk og internasjonalt næringsliv med på soya-dugnad for å stoppe avskoging av den brasilianske Cerradoen

En ny global innsamlingsaksjon skal stoppe soya-relatert avskoging av Cerradoen, et av områdene som utsettes for mest avskoging i verden i dag. Grieg Seafood, Tesco og Nutreco inviterer norske bedrifter med brasiliansk soya i sin verdikjede til å bli med på dugnaden.

—Avskoging av den brasilianske Cerrado-savannen fører årlig til klimautslipp som tilsvarer 53 millioner biler. Soyadyrking er en sentral driver for avskoging av området, som er viktig både for biomangfold og landbruk. Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen skal tilby lokale soyabønder et finansielt insentiv til å beskytte skogen og heller utvikle soyanæringen på eksisterende jordbruksområder, sier Andreas Kvame, konsernsjef i oppdrettsselskapet Grieg Seafood.

Cerradoen er en av tørrskogene i verden med mest biomangfold, og lagrer nesten 14 milliarder tonn karbon. Cerradoen er også viktig for å bevare 40 prosent av Brasils ferskvann.

I tillegg til Grieg Seafood har den internasjonale dagligvarekjeden Tesco og dyrefôrprodusenten Nutreco, morselskapet til Skretting, så langt forpliktet seg til å bidra med årlige midler til innsamlingsaksjonen de neste fem årene.

Oppfordrer flere til å bli med

—­Selv om soyaen vi bruker i vårt laksefôr er sertifisert og avskogingsfri i seg selv, gir denne innsamlingsaksjonen oss en mulighet til å påvirke hele industrien lenger bak i verdikjeden. Tanken er at selskaper med brasiliansk soya i sin verdikjede bidrar finansielt, uttaler Kvame.

CEO Andreas Kvame. Foto: Tommy Ellingsen

Grieg Seafood oppfordrer flere til å bli med på dugnaden.

—Vi håper norske og internasjonale selskaper blir med, både i og utenfor havbruksnæringen, sier Kvame.

Selskaper som vil bidra oppfordres til å ivareta hensyn som størrelsen på eget soyaavtrykk. Grieg Seafood vil bidra med 2 amerikanske dollar per tonn soya selskapet bruker i sitt fiskefôr i fem år. I tillegg til næringslivet inviteres også stiftelser og myndigheter til å støtte initiativet økonomisk.

Kan doble nåværende produksjon uten avskoging

Brasils skogreguleringer har som mål å balansere skogvern med økonomisk utvikling. I Cerradoen er grunneiere pålagt å bevare 20-35 prosent av landet sitt. Uten økonomiske insentiver kan altså opptil 80 prosent av dette landet avskoges lovlig. Samtidig kan den brasilianske soyaindustrien mer enn doble sin nåværende soyaproduksjon uten ytterligere avskoging fordi det allerede finnes store områder klarerte jordbruksarealer som er egnet for soyadyrking.

Mange lokale soyabønder er positive til å vokse på eksisterende jordbruksareal hvis de får økonomiske insentiver for flyttingen.

Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen inviterer brasilianske soyainteressenter til å utvikle en finansiell mekanisme som kan utbetale midlene på en måte som når målet om å stoppe soya-relatert avskoging i Cerradoen. Foreløpige studier viser at det trengs 250 millioner dollar for å nå målet.

Oppfordrer andre til å bli med

Både investorer og NGOer støtter initiativet.

—I over to år har investorer, globale selskaper og lokale brasilianske organisasjoner gått sammen for å finne brukbare løsninger for å beskytte Cerradoen mot soya-relatert avskoging. Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen er et sterkt eksempel på hvordan selskaper kan gi de rette insentivene som gjør det mulig for bønder å bevare dette dyrebare området utover det skogreguleringene krever, samtidig som de sikrer egne forsyningskjeder. Vi applauderer dette initiativet, og oppfordrer andre selskaper til å bidra til dette fondet og brasilianske aktører til å sikre en effektiv implementering som stopper avskogingen, sier Aarti Ramachandran i investor-nettverket FAIRR Initiative, som fokuserer på selskaper involvert i global matproduksjon. FAIRR organiserer 199 investeringsaktører med 20 000 milliarder amerikanske dollar i forvaltningskapital.

—Det er bra at selskaper viser betalingsvilje og tar initiativ til å stanse avskogingen i Brasil. Verden trenger en effektiv mekanisme for å stanse avskogingen, kombinert med at selskapene forplikter seg til å kjøpe soya utelukkende fra avskogingsfrie leverandører. Skal vi lykkes i arbeidet for å redde skogen og stanse klimaendringene, er det avgjørende at selskaper med soya i verdikjeden sin tar ansvar, sier Nils Hermann Ranum, leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Fakta – Den brasilianske Cerradoen

 • Cerradoen er et unikt økosystem. Området er hjem til over 5% av verdens biologiske mangfold og lagrer nesten 13,7 milliarder tonn karbon. Cerradoen er også en av de viktigste brasilianske regionene for vannproduksjon – ansvarlig for 40% av Brasils ferskvann.
 • Mer enn 80% av avlingene på dagens Cerrado er knyttet til soya (18 millioner hektar med soyaavlinger).
 • Cerradoen i Brasil er for tiden verdens største område for konvertering av land.  
 • Det er allerede 22 millioner hektar med klarerte jordbruksarealer i Cerradoen, som er meget godt egnet for soyadyrking. Dagens soyaproduksjon i Cerradoen kan altså mer enn dobles uten ytterligere avskoging, og slik er det mulig å dekke den økende globale etterspørselen etter soya i mange tiår fremover.

Fakta – Innsamlingsaksjon for soyabønder i Cerradoen

 • Dette er et bransjestyrt initiativ designet for å støtte brasilianske bønder som bevarer mer skog enn de er lovpålagt til å gjøre i Cerradoen. Initiativet vil bidra til å få en slutt på soya-relatert avskoging og landkonvertering i Cerradoen.
 • Brasilianske interessenter oppfordres til å lansere en økonomisk insentivmekanisme som skal distribuere midlene til bøndene på en måte som når målet om å stoppe den soya-relaterte avskogingen på Cerradoen.
 • Internasjonale selskaper med soya i sin verdikjede, samt stiftelser og myndigheter kan støtte dette initiativet ved å bidra økonomisk.
 • Innledende prognoser og modellering indikerer at det vil være behov for omtrent USD 250 millioner i finansiering over en femårsperiode for å gjennomføre flyttingen av soyaproduksjonen. Utover de første fem årene vil komplementære insentiver, som grønne obligasjoner og karbonfinansiering, være nødvendig for å fortsette å støtte bønder til å utvide soya bare på allerede ryddet land.
 • Finansieringen vil kun bli utbetalt når en effektiv mekanisme som vil føre til målet om en slutt på soya-relatert avskoging i Cerradoen er utformet og avtalt.
 • Når en effektiv mekanisme er designet og avtalt, vil det være forventet at giverne vil betale fra omtrent ett år etter at mekanismen er lansert.
 • Hvis det ikke utvikles en effektiv bransjemekanisme som oppnår en slutt på soya-relatert avskoging, erkjennes det at det nest-beste alternativet for selskaper vil være å kjøpe kreditter (som for tiden er rundt USD 2 per tonn). Dette alternativet fungerer som et minimum selskaper som vil bidra finansielt anbefales å vurdere.

Fakta – Grieg Seafoods bidrag til Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen:

 • Grieg Seafood har forpliktet seg til å bidra med 2 US dollar per tonn brasiliansk soya selskapet bruker i sitt fiskefôr. Det er i henhold til retningslinjene i initiativet.
 • Grieg Seafood bruker kun soya som er sertifisert i henhold til ProTerra eller Round Table for Responsible Soy (RTRS) i fôret. Bidraget til Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen kommer i tillegg.
 • Grieg Seafoods årlige soyaavtrykk er omtrent 30 000 tonn. Selskapet er i en vekstfase, men ser også etter alternative fôringrediener. De forventer derfor at soyaavtrykket vil holde seg stabilt de neste årene.
 • Selskapet vil rapportere det nøyaktige soyaavtrykket per år i sine årsrapporter. Ettersom fiskens vekst og fôrforbruk varierer etter ulike faktorer, som temperatur i sjøen, vet de aldri hvor mye fôr de bruker før ved årsslutt.
 • Grieg Seafood er medlem av styringsgruppen i Cerrado Manifesto Signatories of Support
 • Les mer om hvordan Grieg Seafood jobber med bærekraft her: http://grieg18.digirapport.no/

Kontakt:

Kristina Furnes, kommunikasjonssjef i Grieg Seafood

Tlf 481 85 505 / kristina.furnes@griegseafood.com

Sitater fra soyabønder i Cerradoen:

Paulo Rickly, Soy Farmer Cerrado (Maranhão)

“We—producers of soybeans and other grains in the Brazilian Cerrado region—are aware of the need to preserve the biome not only because of its great biodiversity, but also because the Cerrado is where the springs of the main watersheds in South America are born. The Cerrado´s vegetation is a «sponge» that absorbs rainwater and feeds the groundwater and aquifers that will give rise to rivers.

“In addition to other factors such as evapotranspiration, regulation of temperature gradients, wind barriers, among others, so this idea of payments for environmental services comes at a good time, as it will certainly help to keep most of these areas preserved.”

Cesare, Soy Farmer Cerrado (Maranhão)

“The movement for the preservation of the environment observed in Brazil should not only be an external pressure event, it is important to use tools such as payments for environmental services as an incentive. These payments express the worldwide commitment of all those involved in the food production chain to embrace sustainability.

The applicability of tools like financial mechanisms are mandatory to achieve preservation and maintenance of the environment.”

Gabriel Couto, Soy Farmer Cerrado (Maranhão)

“Preserving forests is one of the biggest challenges for developing countries like Brazil. We are aware of the importance of native vegetation to maintaining rainfall regimes, as forests control climate through evapotranspiration. Brazil’s role in favor of the Amazon has been closely watched internationally and the country’s reputation for agriculture will depend on maintaining high levels of production in an environmentally sustainable manner.

Thus, payments are a direct way to curb deforestation. For the farmer who is not yet aware of the global importance of forests, this incentive would give him a direct economic reason to contribute to the preservation of his reserves.”

Luiz Pradella, Soy Farmer Cerrado (Bahia)

“Payment for Environmental Services is recognition of the very few individuals that contribute to the good of all. We must socialize the benefit and the cost as well. Environmental services are for the planet, so the service provider (farmer) should be rewarded for it.”

Benildo Telles, Soy Farmer Cerrado (Mato Grosso)

“I believe it is possible to produce sustainably while preserving forests and soil, but receiving payments for environmental services is critical to that.”

Gisela Introvini, Soy Farmer Cerrado (Maranhão)

“In the region of Maranhão and Piauí, we (producers) use RTRS certification and believe that payment for environmental services is a great tool for valuing those who get high production results through the technologies and systems that make it possible to produce in the same space: meat, soy and corn—and still contribute to carbon storage. ”

Deomar, Soy Farmer Cerrado (Mato Grosso)

“Brazilian agriculture in the Cerrado regions carries very large burdens in relation to the maintenance of reserves. The farmer bears this cost for the benefit of the whole community, which receives benefits not only from the food production, but also from all the environmental services generated.

There is an urgent need for society to be aware of this issue and understand that such a burden should be shared amongst all, given the social benefits that preserving the environment brings.”

Se også:www.businessforthecerrado.com